Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to ważny element projektu budowlanego. Wraz z projektem domu składa się na ogólny projekt budowlany, będący niezbędnym dokumentem do wybudowania nowego domu. Co warto o nim wiedzieć?

Projekt zagospodarowania terenu – dlaczego jest tak istotny?

Projekt decyduje o tym czy dom będzie usytuowany w miejscu, gdzie pozwalają na to przepisy prawa. A te są jasno sprecyzowane, jeśli chodzi o różnorodne kwestie budowlane. Projekt wpływa też na zagospodarowanie całej działki, fakt rozlokowania poszczególnych elementów, takich jak np. ogródek. Daje możliwość stworzenia dobrze przemyślanej przestrzeni, z której będzie się korzystać latami.

Projekt zagospodarowania terenu – co w praktyce zawiera i czym się charakteryzuje?

Projekt, jak sama nazwa mówi, pozwala dostosować działkę do potrzeb użytkowników. Często zdarza się, że działki nie są idealnego kształtu, trudne do ulokowania na nich wszystkich, pożądanych budynków, ale dobry projekt daje możliwość stworzenia kompleksowych rozwiązań.

Co charakteryzuje projekt zagospodarowania terenu?

  • Może go wykonać architekt, który posiada uprawnienia. Nie musi to być ta sama osoba, która projektowała dom;
  • Do jego przygotowania niezbędna jest aktualna mapka geodezyjna, na której architekt zaznacza obrys domu, podaje jego zewnętrzne wymiary i ustala na jakim poziomie względem punktu odniesienia mapy ma znajdować się dom;
  • Projekt przewiduje gdzie ma stanąć nie tylko dom, ale też: studnia, zbiornik na nieczystości lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Wskazuje też miejsce dojścia, dojazdy do domu i innych budynków zlokalizowanych na działce, miejsce na samochód na działce, ogrodzenie działki i inne, tego typu elementy.

Projekt zagospodarowania terenu – co może, ale nie musi zawierać?

W praktyce nie każdy urzędnik wymaga aby projekt zawierał także trasy przyłączy. Czasami nie jest to wymagane, jednak są sytuacje, kiedy zostajemy odesłani z urzędu z poleceniem dołączenia tego typu informacji do projektu. Czasami sami architekci doradzają zadbanie o to, by później nie okazało się np. że źle poprowadzone przyłącze gazu uniemożliwia np. przyłącz wody i sieci kanalizacyjnej. Warto, więc, już na etapie planowania jak ma wyglądać nasz przyszły dom i rozważania takich elementów jak koncepcje zagospodarowania domu – zadbać także o trasy przyłączy. Pozwoli to zachować spokój i przekonanie, że na dalszym etapie prac nie spotka nas żadna, niemiła niespodzianka.

Jakie są ważne kwestie w zakresie dobrego projektu zagospodarowania terenu?

Architekt powinien, na etapie planowania jak ma wyglądać nasz przyszły dom, znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Ma to znaczenie jeśli chodzi o sam projekt zagospodarowania domu, jak i innych elementów, które będą znajdować się na działce.

W praktyce nie każda z działek jest łatwa do zaprojektowania pod kątem przyszłego domu. Decyduje o tym jej kształt, usytuowanie terenu i takie czynniki jak np. odległość od innych budynków mieszkalnych i użytkowych oraz różnego typu dróg.

Zawsze, w trakcie swojej pracy, architekt kieruje się przepisami prawa budowlanego, które jasno i precyzyjnie wskazują w jakim miejscu może powstać dom. Istotne znaczenie mają też inne, powszechnie obowiązujące przepisy, w tym te o ochronie środowiska, zwłaszcza jeśli jest to teren szczególnie chroniony, przepisy o drogach publicznych, ochronie przeciwpożarowej itp. Jest ich wiele.

O czym zawsze trzeba pamiętać, decydując się na budowę domu?

Są przepisy, które większość z nas zna, choćby w uproszczonej wersji. Także architekci stosują się do nich, by sporządzić prawidłowy projekt zagospodarowania terenu.
Przede wszystkim budowa domu wiąże się z koniecznością zachowania odległości od:

  • sąsiadujących działek;
  • linii rozgraniczającej – tj. granicy drogi;
  • innych budynków, co ma na celu np. nie zacienianie domu sąsiadów;
  • urządzeń i obiektów uciążliwych, takich jak np. pokrywy szamba, śmietniki, miejsca parkingowe itp.

W praktyce prawo budowlane przewiduje możliwość skorzystania z zasady wzajemności w trakcie sytuowania zabudowy przy granicy działki. Oznacza to, że np. jeśli u blisko mieszkających osób w odległości np. 2 metrów o działki jest ulokowany garaż, to, wówczas na naszym terenie można w tej samej odległości postawić budynek, który, w części zlokalizowanej bliżej niż wymagane 3, 4 metry od sąsiada nie będzie zaciemniał jego budynków. Jest to spore ułatwienie dla osób, które np. dysponują małą działką i z tego powoduje daje szersze możliwości budowlane.

Budowa własnego, wymarzonego domu to spora inwestycja, do której należy się właściwie przygotować. Ważnym elementem jest projekt zagospodarowania terenu i koncepcje zagospodarowania domu. Są to dokumenty, które określają gdzie i na jakich zasadach powstanie dom, a, przede wszystkim, odnoszą się do przepisów, zapewniając bezproblemową i zgodną z prawem inwestycję.

Może Ci się również spodoba