Profesjonalne usługi sprzątania obiektów oraz osiedli warszawa

Nie zdajemy sobie sprawy, jak czystość i odpowiednie administrowanie przestrzenią handlową, usługową czy mieszkalną wpływa na jej odbiór. To szczególnie ważne, kiedy chcemy, aby dane miejsce było nie tylko funkcjonalne, ale też przyjazne dla odwiedzających. Celem zarządców wspólnot oraz osób odpowiedzialnych za administrowanie obiektami jest wybór firmy sprzątającej rzetelnej, doświadczonej, a jednocześnie korzystnej cenowo. Czy taki wybór jest możliwy?

Profesjonalne sprzątanie osiedli – co obejmuje?

Sprzątanie osiedli to specyficzna usługa, skrojona na miarę potrzeb. Szeroka oferta firmy sprzątającej jest szczególnie wygodna dla dużych wspólnot. W profesjonalnej umowie niezbędne jest zakreślenie ram świadczonych usług, a także ich częstotliwość.

Wśród wykonywanych czynności znajduje się m.in. dbanie o czystość wspomnianych już części wspólnych wewnątrz budynków – są to garaże, klatki schodowe, korytarze, piwnice, a także na zewnątrz – ciągi komunikacyjne i inne przestrzenie (chodniki, ścieżki, place, drogi dojazdowe, tarasy, zjazdy i podjazdy).

Kolejny ważny obszar działalności tego typu firmy to dbałość o tereny zielone – strzyżenie, grabienie i nawadnianie trawników, dbałość o stan zasadzeń, nawożenie i podlewanie, a w razie czego ich uzupełnianie, niezbędna wycinka krzewów i drzew, opryski chemiczne, pielenie i wiele innych. Tereny zielone wymagają szczególnej opieki w okresie wiosenno-letnim – w tym czasie zaleca się zwiększenia natężenia i nakładu prac ze strony zleceniobiorcy.

Ile kosztuje profesjonalne sprzątanie osiedli?

Wycena usług uzależniona jest zazwyczaj od koniecznego nakładu pracy oraz powierzchni, jaka będzie podlegać firmie w ramach umowy. Im bardziej szczegółowo doprecyzujemy jej zapisy, tym łatwiej będzie nam potem egzekwować poszczególne paragrafy. Pamiętajmy, że firma sprzątająca to prawa ręka administratora lub zarządcy. Jeśli jest to grupa rzetelnych i pracowitych osób – może to gwarantować zadowolenie mieszkańców, a nawet wpłynąć na wzrost atrakcyjności mieszkań w porównaniu do innych osiedli.

Sprzątanie obiektów handlowych i usługowych

Sprzątanie obiektów handlowych i usługowych to zazwyczaj praca na dużych obiektach, wymagająca większych nakładów pracy, sprzętu i środków czystości. Tutaj odpowiedzialność jest równie duża, ponieważ czystość w obiektach sprzedających np. artykuły spożywcze czy przyjmujących klientów z zewnątrz jest niezmiernie ważna i wpływa na wiarygodność firmy. Oferty cenowe są skrojone w odpowiedzi na szczegółowe zapotrzebowanie firmy, jej powierzchnię, liczbę pomieszczeń, liczbę pracowników itp.

W ramach usług na sprzątanie obiektów handlowych znajduje się czyszczenie powierzchni płaskich, sprzątanie biur (czyszczenie wykładzin, opróżnianie pojemników na śmieci, wynoszenie kartonów, dezynfekcja biurek), sanitariatów, a także estetyczne utrzymanie otoczenia budynku. Niezbędna jest dezynfekcja części wspólnych, takich jak kuchnie, pomieszczenia socjalne oraz stanowiska sprzedażowe, a także uzupełnianie środków higienicznych.

Jak wybrać firmę sprzątającą?

Przejdźmy do kryteriów wyboru firmy. W związku z tym, że branża rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko, a podmiotów i ofert jest coraz więcej – wybór również nie należy do najłatwiejszych. Najprościej jest patrzeć tylko i wyłącznie na cenę – jest to podejście najkorzystniejsze z punktu widzenia płatnika. Należy jednak spojrzeć na sprawę głębiej, od strony użytkowników pomieszczeń, a nawet – klientów danego obiektu handlowego. Niska, a nawet zbyt niska cena usługi może sugerować niedoświadczenie oferenta na rynku, małe zasoby pracowników lub po prostu – niski nakład pracy.

Rozpisując przetarg lub dokonując rozeznania rynkowego, wybierajmy firmy, które są gotowe przygotować propozycję ściśle dopasowaną do naszych wymagań. To gwarantuje, że otrzymamy usługi na interesującym nas poziomie. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do małych podmiotów, funkcjonujących od niedawna, a obiecujących gruszki na wierzbie. W ocenie firm opierajmy się na faktach, a więc zwróćmy uwagę na posiadane doświadczenie i referencje, ilość i jakość sprzętu, zasoby personalne, proponowane technologie (doceńmy metody innowacyjne i proekologiczne), opinie innych klientów, certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach pracowników, informacje o ubezpieczeniu, a także stosowane procedury.

Współpraca z firmą sprzątającą

Po wybraniu interesującej nas firmy, nie zapominajmy o ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac oraz wyznaczeniu osoby koordynującej i będącej w stałym kontakcie ze zleceniodawcą. Warto zadbać o cotygodniowe lub comiesięczne sprawozdania oraz raporty z sytuacji awaryjnych lub czynności, których nie udało się wykonać z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy.

W usługach sprzątających postawmy przede wszystkim na fakty – w ten sposób z pewnością znajdziemy firmę spełniającą nasze oczekiwania.

Może Ci się również spodoba