Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Coraz więcej ludzi opuszcza miasto żeby poszukiwać spokoju na wsi. Zbudować swój dom- to największe marzenie młodych ludzi, którzy chcieliby zamieszkać na swoim. Nie w bloku ale na własnym gruncie, z ogródkiem, w którym będzie można spędzać rodzinne ciepłe wieczory. Niestety aby zbudować dom trzeba przejść przez wiele urzędowych formalności oraz uzyskać pozwolenie na budowę domu 2019. Jak tego dokonać?

Zakup działki i formalności z tym związane

Jest to pierwszy krok, od którego będzie zależne to czy będzie można wybudować swój wymarzony model domu. Działka powinna być przede wszystkim dostosowana do rozmiarów budynku. Jest też inny bardzo ważny aspekt to jest, ustawa z 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04). Zawiera on między innymi miejscowy plan zagospodarowania terenu oraz decyzję o warunkach zabudowy.

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy uwzględnia :

  • gabaryty obiektów
  • powierzchnie zabudowy
  • linie zabudowy
  • warunki zabudowy (zakazy ze względu na ochronę środowiska)

Decyzja o warunkach zabudowy jest ważna bezterminowo ale organ wydający ma prawo ją unieważnić, jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są inne dane niż te zawarte w decyzji. Decyzja określa :

  • czy prawo do posiadania terenu nie narusza interesu osób trzecich
  • przeniesienie decyzji jeśli poprzedni właściciel już ją posiada

Co warto sprawdzić?

W tym miejscu warto jest zainteresować się tym, jakie plany inwestycyjne mają właściciele pobliskich gruntów. Ten punkt jest ważny jeśli jesteśmy zainteresowani odosobnionym miejsce, w którym będzie panowała cisza i spokój. Informacje te można sprawdzić w zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ plany powinny zostać tam wpisane. Należy też sprawdzić dostępność mediów i możliwości podłączenia wody, prądu, gazu czy szybkiego internetu jeśli na tym nam zależy. Ta sama sytuacja dotyczy kanalizacji bo jeśli nie będzie możliwości podłączenia miejskiej to trzeba będzie wybudować zbiornik, który powinien znaleźć się w planie.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Kiedy poprzednie punkty są za nami to trzeba złożyć kolejne wnioski. Dokumenty do pozwolenia na budowę 2018 mogą różnić się od tych z roku 2019. Należy uważnie sprawdzić czy posiadamy prawidłowy druk. Prawidłowy wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu powiatowego. Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, trzeba podać jedynie dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres. Trzeba tez dołączyć listę załączników do wniosku.

Całość należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego razem z załącznikami takimi jak projekt budowy:

  • cztery egzemplarze
  • zaświadczenie izby samorządu zawodowego oraz decyzję o warunkach zabudowy
  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością

oraz decyzje o warunkach zabudowy:

  • potwierdzenie zapłacenia opłaty urzędowej

Dokument jest wymagany jeśli nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowy domu

Złożony w ten sposób wniosek jest zarejestrowany w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr jest jawny i dostępny na stronie internetowej. Podjęcie decyzji następuje poprzez weryfikację wszystkich danych we wniosku przez urząd. Sprawdzane jet to, czy projekt budowlany jest kompletny i zawiera wymienione wcześniej decyzje i opinie oraz to czy projekt budowlany jest zgodny z przepisami. Jeśli dojdzie do wykrycia błędów to w drodze postępowania nałożony zostaje obowiązek usunięcia nieprawidłowości, które zostały wskazane.

Zostaje również wyznaczony dzień, do którego należy tego dokonać. Jeśli tak się nie stanie to zostanie wydana negatywna decyzja względem pozwolenia na budowę. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do urzędu. Jeśli nastąpi jakaś przeszkoda, która będzie skomplikowana to czas ten może się wydłużyć do maksymalnie dwóch miesięcy. Jeśli decyzja nie zostanie wydana to na urząd zostanie nałożona kara za zwłokę w określonej wysokości za jeden dzień.

Pozwolenie na budowę zostaje ostatecznie zaakceptowane jeśli żadna ze stron postępowania nie odwoła się od niej w przeciągu czternastu dni od jej doręczenia. Jeśli zaś zostanie przesłane to odwołanie do będzie można rozpocząć budowę dopiero wtedy, kiedy urząd podtrzyma swoją decyzję co jednak może potrwać, ponieważ być może sprawa zostanie skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Po wypełnieniu wszystkich formalności można zacząć budowę swojego wymarzonego domu. Najtrudniejsze już bowiem za nami. Można ostatecznie zacząć cieszyć się z powstałych w ziemi fundamentów i zacząć wyobrażać sobie ciepłe letnie wieczory spędzone na łonie natury we własnym ogrodzie. Budowa domu wymaga załatwienia wielu formalności oraz nie jest najłatwiejsza ale z pewnością efekt jest warty tego poświęcenia

Może Ci się również spodoba