Bloczki betonowe, czyli fundament budynku

Fundament stanowi najważniejszą część budynku. To od niego zależy stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji. W ostatnich latach, powszechnie stosuje się bloczki betonowe, które coraz częściej wypierają konstrukcje monolityczne, wymagające uporczywego deskowania podczas stawiania fundamentów. Bloczki betonowe zapewniają wysoką jakość i znacznie przyspieszają przebieg prac. Sprawdźmy, jakie są zalety stosowania ich przy stawianiu fundamentów.

Czym są bloczki betonowe?

Bloczki betonowe to idealne gotowe elementy budowlane, które wykorzystywane są do stawiania fundamentów budynku. Nadają się do wykorzystania przy budowaniu ścian fundamentowych, podziemnych części budynku czy przyziemnej warstwy tworzącej ścianę nośną. Jako elementy, na których opiera się cały budynek, bloczki betonowe muszą wykazywać się pewnymi cechami, które zapewniają ich możliwość bezpiecznego wykorzystania. Przede wszystkim, są one odporne na ściskanie, co zapewnia ich wyjątkowa mocny charakter, gwarantujący także trwałość tego materiału.

Dużą zaletą jest niepalność bloczków, co zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu, przy którego budowie zostały one wykorzystane. Materiały te są także odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym przede wszystkim wilgoci i wody, która nierzadko zalega w gruncie i jest podatna na zamarzanie i rozmarzanie.

Powstawanie i wygląd

Bloczki fundamentowe wytwarza się z wyjątkowo wysokiej klasy betonu. Głównym składnikiem tworzącym strukturę bloczka jest cement portlandzki, czyli mieszanka klinkieru cementowego oraz gipsu. Dodaje się do niego kruszywa i wody. Kiedy, masa betonowa jest już przygotowana i posiada jednolitą strukturę, umieszcza się ją w specjalnych formach, a następnie zagęszcza skład poprzez zastosowanie procesu wibroprasowania.

Jest to rewolucyjna metoda, która zapewnia materiałowi wyjątkowe parametry, gwarantujące wytrzymałość, trwałość, odporność na ściskanie i działanie niepożądanych czynników atmosferycznych. Wibroprasowanie składa się z dwóch faz. Na wstępie, maszyna dokonuje procesu wibrowania, czyli inaczej mówiąc wprowadzania mieszkanki betonowej we wstrząsy. Ma to na celu rozłożenie składników mieszkanki w sposób jednorodny, zmniejszenie lepkości cząsteczek masy oraz zredukowanie siły tarcia, jaka między nimi zachodzi. W ten sposób, masa uzyskuje takie same właściwości na całej swojej powierzchni.

Drugą fazą procesu jest poddanie masy ściskaniu, czyli prasowaniu. Wcześniejsze pozbycie się sił tarcia występujących między cząsteczkami masy, umożliwia przyłożenie do niej siły nacisku. Dzięki temu, dochodzi do usunięcia powietrza z masy betonowej, która zyskuje optymalne zagęszczenie i właściwą spoistość. To właśnie ta metoda zapewnia bloczkom betonowym swoje wyjątkowe właściwości, które sprawiają na wzrost ich popularności jako budulca wykorzystywanego podczas stawiania fundamentów.

Najbardziej powszechne są bloczki w kształcie prostopadłościanów. Posiadają one idealnie równe krawędzie. Są one przeznaczone do murowania z zachowaniem zasady pionowych i poziomych spoin. Bardziej rozbudowane wersje bloczków fundamentowych posiadają specjalne profile działające na zasadzie pióro-wpust, co determinuje jedynie zastosowanie poziomych spoin i wyklucza cementowanie w pionie.

Na rynku można spotkać także specjalne bloczki z tzw. drążeniami. Posiadają one od dwóch, do czterech szczelin. Taka konstrukcja bloczka ma na celu oszczędność masy betonowej podczas produkcji bloczka, a jednocześnie mniejsza ilość materiału nie przenosi się na pogorszenie jakości i zaniża właściwości wytrzymałościowych i odpornościowych. Ich stosowanie ma dodatkową zaletę. Specjaliści podają, że konstrukcja oparta na szczelinowych bloczkach zyska pustki powietrzne, co przełoży się na zwiększenie właściwości termoizolacyjnych materiału konstrukcyjnego. To, co wyróżnia bloczki betonowe to ich stosunkowo niewielki wymiar. Wiąże się to z faktem ich dużej wagi. Najczęstsze wymiary to 38 x 24 x 12 cm oraz 49 x 24 x 12 cm.

Może Ci się również spodoba