Dlaczego warto wdrażać certyfikaty ISO w firmach?

Na rynku usług i produktów w XXI wieku jest ogromna konkurencja. Rynek zarówno produktów jak i usług jest nasycony przeróżnymi przedsiębiorstwami, które na różne sposoby próbują wyróżnić się z tłumu, wybić na wymagającym i przepełnionym rynku. Firmy wyróżniają się między sobą jakością oferowanych produktów, gamą dostępnych modeli towarów bądź wachlarzem świadczonych pod klienta usług. Głównym czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku jest promocja i reklama. Dźwignią handlu jest nastawienie na klienta, jego potrzeby i oczekiwania. Klient przy wyborze firmy kieruje się przede wszystkim jakością oferowanych towarów i świadczonych usług. Odzwierciedleniem wysokiej jakości świadczonych usług bądź oferowanych wyrobów w firmie są certyfikaty ISO. Czym są certyfikaty ISO?

Co to jest certyfikat ISO

Certyfikat jest to dowód, zaświadczenie, które poświadcza, że określony towar, usługa lub proces wytwórczy jest zgodny z przepisami prawa, określonymi normami. W celu uzyskania certyfikatu przedsiębiorstwo musi spełniać określone w normie wymagania. Jakie? To zależy jaki certyfikat ISO pragnie firma uzyskać. Najpopularniejszą normą funkcjonującą obecnie w przedsiębiorstwach jest norma PN-EN ISO 9001:2015. Norma PN-EN ISO 9001:2015, jest to norma, która zawiera zestaw ściśle określonych wymagań, dotyczących do systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

Wydanie certyfikatu jak już zostało wspomniane odbywa się poprzez spełnienie przez firmę określonych w normie wymagań. Certyfikat zgodności z normą, która dotyczy jakości oferowanych towarów bądź świadczonych usług jest wydawany przez jednostkę do tego celu uprawnioną. Jednostką, która udziela akredytacji, i która działania na terenie Polski jest Polskie Centrum Akredytacji, w skrócie potocznie nazywaną jako PCA. Obecnie na terenie ojczystego kraju funkcjonuje trzydzieści jeden podmiotów gospodarczych, które uzyskało akredytację z PCA do certyfikacji ISO w zakresie systemów zarządzania jakością.

Skupiając się na normie PN-EN ISO 9001:2015, która jak pamiętamy dotyczy zarządzania jakością w firmie, należy odpowiedzieć na pytanie jak wdrożyć system ISO do organizacji. Wdrożenia ISO to nic innego jak budowa systemu zarządzania, który musi być zgodny z wymaganiami wyżej wspomnianej normy. Zarządzanie oparte na jakości sprowadza się do wprowadzenia innowacyjnych, nowoczesnych i technologicznie rozbudowanych technik i rozwiązań zarządzania, które opierają się na trzech elementach zarządzania. Te trzy elementy, o których mowa to: zarządzanie procesowe, zarządzanie przez cele i zarządzanie ilościowe. Do wymagań normy należy podchodzić w sposób pragmatyczny, gdyż tylko takie podejście do wdrażania ISO jest poprawne, słuszne i zaowocuje uzyskaniem certyfikatu.

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

 • klarowny i jasny dla wszystkich pracowników zakres zadań oraz kompetencji;
 • dążenie do zaspokajania potrzeb i oczekiwań klienta, poprzez podejmowanie z własnej inicjatywy pracownika udoskonaleń i/lub innowacyjnych rozwiązań – wszystkie podejmowane działania mają zmierzać nie tylko do zaspokajania potrzeb wymagającego klienta ale i mają na celu udoskonalenie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa;
 • firma wychodzi na przeciw oczekiwaniom klienta, dzięki czemu odbiorca zawsze znajdzie w ofercie to czego potrzebuje;
 • dążenie do eliminacji reklamacji;
 • dążenie do udoskonalenia przebiegu informacji w firmie;
 • dążenie do ograniczenia papirologi do niezbędnego minimum.

Patrząc na powyższe wymagania normy należy zastanowić się czy warto wdrażać ISO w swoim przedsiębiorstwie? Warto, warto i po sto kroć warto. Dzięki wdrożeniu systemu ISO firma zyska więcej niż straciła na proces wdrożenia i szkolenia ISO. Wszelkie nakłady wydane przez przedsiębiorstwo w procesie wprowadzania ISO, dostosowania systemu do wymagań normy, powinny się zwrócić jednostce z wymierną korzyścią. Co zatem daje firmie wdrożenie certyfikatu ISO?

Korzyści z certyfikatu ISO

 • zwiększona efektywności pracy pracowników, systemu;
 • podwyższony poziom zadowolenia klientów;
 • podwyższona ilość powracających klientów – jest to widoczne poprzez napływające powtórnie zamówienia od tych samych odbiorców – klient cyklicznie powraca;
 • możliwość wprowadzania z sukcesem nowej gamy produktów lub nowego wachlarza usług;
 • zmniejszenie do koniecznego minimum czasu reakcji na zapytania ze strony odbiorców;
 • minimalizacja kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu zysku;
 • krótszy, a co za tym idzie efektywniejszy czas adaptacji w firmie nowo zatrudnionych pracowników.

Podsumowując, wiedząc już czym jest ISO, jakie są wymagania normy i jakie są korzyści z jej wdrożenia, należy zadać sobie kluczowe pytanie. Pytanie, o którym mowa to:czy warto wdrażać system ISO w firmie i ubiegać się o stosowany certyfikat? Tak, tak i po stokroć tak. Wymagania normy nie są ani kosztowne ani skomplikowane we wdrożeniu. Wystarczy przewartościować cele firmy, ustanowić priorytety i rozdzielić zadania między pracowników. Wdrożenie normy w funkcjonowanie organizacji zaowocuje licznymi korzyściami, takimi jak między innymi: efektywna i wydajniejsza praca, która generuje zysk przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Może Ci się również spodoba