Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru domu?

Numer domu może być nadany przez urząd miasta lub urząd gminy. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest jednak do wypełnienia odpowiedniego wniosku. Proces przyznania numeracji to całkowicie darmowa procedura administracyjna. Jak sprostać jej wymaganiom?

Procedura administracyjna

Aby nadać numer jakiejkolwiek nieruchomości, należy zwrócić się bezpośrednio do gminy. W przypadku miast funkcjonujących na prawach powiatu, sprawę załatwić można także w urzędzie miasta. Wybrany podmiot zawsze zobowiązany jest do przyznania numeru. Prawidłowo wypełniając wniosek, nie ma więc obawy uzyskania decyzji odmownej. Samo postępowanie o przyznanie numeru domu nie jest procesem długotrwałym.

W praktyce trwa zwykle od 5 do 14 dni i kończy się wydaniem stosowanego zawiadomienia lub zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego. Dokument ten odebrać można osobiście, bądź też poprosić o dostarczenie go drogą pocztową. Wszystkie warunki procedury administracyjnej, związanej z nadawaniem numeru porządkowego nieruchomości, regulowane są przez ustawę o Prawie geodezyjnymi i kartograficznym oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Wypełnienie wniosku o nadanie numeru domu

Wniosek o nadanie numeru domu powinien zawierać wszystkie podstawowe dane na temat nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim informacji dotyczących jej lokalizacji, takich jak:

  • ulica
  • miejscowość
  • gmina
  • numer działki

O przyznanie numeru porządkowego starać można się jedynie w przypadku domu, który stoi przy drodze posiadającej uchwaloną nazwę. Jeżeli jest ona anonimowa, przed wystąpieniem o numerację należy złożyć wcześniejsze pismo o nadanie nazwy ulicy. Zazwyczaj problem ten występuje w przypadku nieruchomości, które wybudowane zostały przy drogach prywatnych, wydzielanych zupełnie na nowo. Wniosek o nadanie numeru domu powinien też uwzględniać wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości – w praktyce jest to najczęściej tylko jedna osoba, ewentualnie małżeństwo.

Niezbędne załączniki

Każdy wniosek o nadanie numeru domu powinien być uzupełniony stosownymi załącznikami. Do podania należy przede wszystkim dołączyć dokument, który potwierdza prawo dysponowania daną nieruchomością. W tym celu wykorzystać można np.

  • kserokopię aktu notarialnego
  • odpis księgi wieczystej
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
  • umowę sprzedaży lub darowizny

wniosek o nadanie numeru domu

Jeżeli dom dopiero powstaje, wskazane jest załączenie ksera decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku nieruchomości już wybudowanych oraz potwierdzonych przez Nadzór Budowlany, należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie danego budynku mieszkalnego. Część urzędów może ponadto wymagać załączenia kopii mapy, na której geodezyjnie zaznaczona została lokalizacja obiektu oraz granice działki. Dokument ten nie jest jednak wymagany przez wszystkie gminy. Jeżeli właściciel nie dysponuje kopią takiej mapy, powinien wcześniej skontaktować się z urzędem i zapytać o jej indywidualne ustalenia.

Tabliczka z numerem domu

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz otrzymaniu zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, właściciel domu zobowiązany jest do ustawienia stosownej tabliczki. Powinna zawierać zarówno numer domu, jak i nazwę ulicy. Jeżeli obiekt zlokalizowany jest w głębi działki, tabliczka musi być umieszczona także na ogrodzeniu. Należy ustawić ją w taki sposób, aby pozostała widoczna całodobowo.

W czasie pory nocnej, numer domu musi więc posiadać zamontowane podświetlenie lub znajdować się promieniu światła latarni ulicznych. W przypadku niedopełnienia obowiązku umieszczenia tabliczki w wymaganym miejscu, bądź też nieutrzymywania jej w należytym stanie, właścicielowi nieruchomości grozi nagana lub kara grzywny 250 zł. Z reguły zarówno straż miejska, jak i policja nie nakładają kar za brak oświetlenia lub wywieszenie jedynie numeru posesji. Brak jakiejkolwiek tabliczki może jednak szybko przyciągnąć uwagę mundurowych. O dopełnienie tego obowiązku warto zadbać także ze względów praktycznych – aby ułatwić dotarcie do domu znajomemu, kurierowi, listonoszowi czy klientowi.

Może Ci się również spodoba